Gath ERP i Web Trgovina

Sve što Vam je potrebno da bi prodavali svoj asortiman putem Interneta

  • Povezivanje postojećeg webshopa sa Gathom i vašom bazom
  • Rabatna politika partnera u VP web trgovini kao i u Gathu
  • Kompletna administracija korisnika web trgovine iz Gath ERP
  • Slanje Narudžbi iz web trgovine direktno u Gath ERP
  • VP kupci imaju uvid u pregled narudžbi i svoj IOS
  • Drvo grupa artikala iz Gath ERP
  • Pretraživanja podataka po bilo kojem polju iz šifrarnika artikala
  • Pretraživanje TEDOC baze i povezivanje sa vašim artiklima

Povežite Vaš postojeći ili Novi webshop sa Gathom i bazom podataka

Da, dobro ste pročitali, od sada možete Vaš webshop iskoristiti da komunicira sa Gathom i vašom bazom podataka. Možemo Vam ponuditi Web servis koji služi kao poslužitelj podataka prema vašem webshopu. Web servis je zapravo aplikacija koja se vrti na vašem serveru i obrađuje upite sa webshopa i vraća webshopu rezultate upita, dakle umjesto da sam webshop vrši kompleksne preračune rabatnih politika, preračuna ulaza/izlaza po poslovnicama, sada to može odrađivati web servis i na taj način omogučiti da povežete Vaš Gath sa bilo kojim webshopom, uz minimalne preinake postojećeh webshopa.

Omogućite korisnicima pretragu i rad sa TECDOC bazom podatka!

U suradnji sa TecDoc-om omogućili smo vama povezivanje Gatha i TecDoca. Na web trgovini to znači da vaši partneri mogu pretraživati TecDoc bazu po vozilu ili direktnim unosom šifre ili original broja! Sve to sa punim sistemom funkcionalnosti pretraživanja kao da pretražujete TecDoc katalog, sa razlikom da će se od artikala pojaviti samo oni artikli koje imate u svome šifrarniku artikala! Dakle, preko zamjenskih šifri, orginalnih brojeva do vašega kataloškog broja.