Gath Remote App


Što je Remote App usluga?


To je usluga koja obuhvaća smještaj vaše baze podataka na naše servere, podrazumijeva Gath aplikaciju instaliranu i podešenu na našem serveru, konekciju na vašem računalu preko koje se spajate i radite na Gath aplikaciji na udaljenom serveru, te podrazumijeva backup vaše baze na dnevnoj shemi.


Problem koji Remote App vama, korisniku, rješava je sigurnost podataka, dostupnost vaše Gath aplikacije od bilo kuda iz svijeta, rješavanje problema sa sporim internetom te pucanjem veza! Povezivanje više udaljenih poslovnica u jednu centralnu lokaciju na kojoj svi zajedno rade! Ušteda za Vašu tvrtku nije zanemariva stavka jer nema potrebe za skupim serverima, licencama, slanjem podataka preko sendate ili sinhronizacije podataka, sada sve može biti na jednom mjestu i lako dostupno.


Vrijeme dostupnosti vaše Gath aplikacije i baze podataka od 99% kroz 365 dana! Svakodnevno arhiviranje vaše baze podataka.


Sve što je potrebno je internet veza

Cijena je ipak najbitnija stavka


Cijene smo definirali prema količini računala koja će se spajati i koristiti Remote App, jer svako računalo koje se spaja na Remote App troši resurse i bandwidth veze.


  •  

    Prvo računalo 450,00 kn + PDV, mjesečno
    Svako iduće računalo 120,00 kn + PDV, mjesečno