Slanje eRačuna kroz GATH ERP

Svoje eRačune prema ministarstvima i tijelima centralne države šaljite preko servisa Moj-eRačun

Servis Moj-eRačun služi za elektroničku razmjenu računa između dobavljača i kupaca te za upravljanje cjelokupnim poslovnim procesom izdavanja, zaprimanja i arhiviranja računa. >saznajte više


Preko servisa Moj-eRačun svoje strukturirane elektroničke račune možete slati i prema tijelima centralne države koji su ih u obavezi zaprimati od 28. veljače 2016. godine.


Ministarstva su u mogućnosti zaprimati elektroničke račune neovisno o informacijskom posredniku.


Prema zakonima Republike Hrvatske strukturirane elektroničke račune možete slati prema tijelima državne uprave i drugim proračunskim korisnicima državnog proračuna preko servisa Moj-eRačun bez dodatnih troškova.


Saznajte više o Odluci Vlade Republike Hrvatske o zaprimanju strukturiranih računa u elektroničkom obliku i pratećih isprava za tijela državne uprave/proračunske korisnike državnog proračuna(Narodne novine br. 124/15)