Cjenik usluga

Cjenik vrijedi od 01.01.2016. i vrijedi za cijelu 2016 godinu!

Naziv uslugeVrsta naplateCijena (bez PDVa)
Radni sat60min

250,00 kn

Izlazak na teren na poziv stranke
Naplaćuje se po trenutnom cjeniku radnog sata, plus po prijeđenom kilometru
Umrežavanje računalapo računalu

250,00 kn

Instalacija Windows OS-a na računalo
U cijenu ne ulazi originalni Windows OS, nego samo instaliranje istog na računalo.
po računalu

185,00 kn

Čišćenje računala od virusa
U Cijenu ne ulazi instalacija komercijalnog Antivirusnog programa.
po računalu

300,00 kn

Instalacija printera
Odnosi se na instalaciju POS ili A4 printera (za instalaciju nepoznatih tj. vrlo nezastupljenih POS printera, naplatu vršimo prema satu rada)
po printeru

150,00 kn

Instalacija i podešavanje no-ip/dyndns klijenta
Odnosi se na otvaranje free accounta i podešavanje istog na serveru u svrhu zamjene fiksne IP adrese

299,00 kn

Podešavanje rutera - forwardiranje portova
Odnosi se podešavanje rutera za pristup bazi podataka ili serveru, izvana u svrhu spajanja vanjske poslovnice na bazu/server.

250,00 kn

Instalacija i podešavanje Remote Desktopa
Instalacija i podešavanje servisa, aktivacija licenci na serveru za spajanje izvana. U Cijenu ne ulaze RDP CAL licence.

500,00 kn

Instalacija SQL Express Servera
Odnosi se na instalaciju SQL Express Servera / baze podataka na Server računalu.
po računalu

499,00 kn

Cjenik vezan uz GATH

Gath ERP
 •    prva licenca
 •    sljedeća licenca
 •    obuka i instalacija
 •    tehnička podrška
 •    dogradnja GATH-a
 •    održavanje GATH-a

KUPOVINA

od 700 / licenca
JEDNOKRATNO
 • 1200
 • 700
 • Besplatno
 • tehn. podrška u garanciji (12mj) FREE
  tehn. podrška van garancije
  10min = 50kn + pdv
 • dogradnja Gath-a van garancije
  499kn + pdv po licenci
 • održavanje Gath-a van garancije
  20 po računalu

NAJAM

50 / licenca
MJESEČNO
 • svaka licenca po 50
 • svaka licenca po 50
 • Besplatno
 • Besplatno
 • Besplatno
 • Besplatno

DEMO

- 15 dana FREE
 • -
 • -
 • Nema
 • Nema
 • Nema
 • Nema